วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

เหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

เหรียญหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด


เหรียญเสมา รุ่นแรก
กะไหล่เงิน ปี 2500

เหรียญเสมา รุ่นแรก
เนื้อทองแดง ปี 2500


  


เหรียญไข่ปลาเล็ก รุ่น 2
เนื้อทองแดงรมดำ ปี 2502


เหรียญไข่ปลาเล็ก รุ่น 2
เนื้อทองคำ ปี 2502


 
 


                                                                         


เหรียญไข่ปลาใหญ่ (ไ)
เนื้อทองแดงรมดำ ปี2502
เหรียญเสมา รุ่น 3 เนื้อทองแดง
กะไหล่ทอง ปี2503

                                                                          

เหรียญเสมา รุ่น 3 พิมพ์ 3ขีด
เนื้อทองแดงรมดำ ปี 2503

 
เหรียญซุ้มกอ เนื้อทองแดง
กะไหล่ทอง ปี 2506
เหรียญน้ำเต้า พิมพ์หน้าหนุ่ม
ปี 2505


เหรียญซุ้มกอ เนื้อตะกั่ว
ปี 2506


เหรียญเสมาเลื่อน พิมพ์นิยม
เนื้ออัลปาก้า ปี2508

 
 

  
เหรียญใบสาเก เนื้อทองแดง
รมดำ ปี 2506พระเครื่องทุกองค์ไม่จำเป็นว่าต้องเป็น รุ่นเก่า รุ่นใหม่ แต่พุทธคุณดีหมดทุกองค์

 

แต่ส่วน พระเครื่องหลวงปู่ทวด พุทธคุณคือเมตตามหานิยม